Contact

Het terrein verkeerskunde bestaat door zijn complexiteit uit meerdere disciplines. U kunt mij benaderen voor allerhande verkeersadviezen en verkeersonderzoeken zoals formuleren van structuurvisies voor verkeer, Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplannen, verkeersveiligheidsvraagstukken in relatie tot ontwerp en beleid, ruimtelijke inpassingen, bestemmingsplannen (onderdeel verkeer), verkeersveiligheidstoetsen van bouwplannen en omleidingen, parkeerbeleid, fietsverkeer en schoolomgevingen,

Ik kom geheel vrijblijvend langs voor een oriƫnterend gesprek.

ing. R.N. Balak
adviseur verkeer en ruimte

van Veendijk 17
2497 VX Den Haag

T.: +316 57 999 233
E.: navin.balak@trafficinside.nl
W.: www.trafficinside.nl

Projecten

Project informatie volgt…

Verbinden van theorie, beleid en de praktijk

In de Jaren zestig werd duidelijk dat de auto in onze samenleving een zeer belangrijke rol zou gaan spelen. Daarmee ontstond tevens de behoefte dit nieuwe verschijnsel op een vakkundige wijze te benaderen.

De wetenschappelijke inzichten en de mogelijke maatregelen zijn voortdurend in beweging. Ook de maatschappelijke inzichten over het verschijnsel ‘verkeer’ en ‘mobiliteit’ verandert nog steeds terwijl de maatschappij zelf eveneens aan verandering onderhevig is.

Landelijk worden ambities steeds verder bijgesteld; Minder slachtoffers, beter bereikbaarheid en duurzame vormen van mobiliteit. Om deze doelstellingen te realiseren dient consistent beleid geformuleerd en doorgevoerd te worden. Als verkeerskundige zie ik missers ontstaan in de uitwerkingen/ doorvertalingen van beleid. De verkeersvereisten zoals verkeersnetwerk, ontwerpsnelheid, bewegingsruimte, capaciteit, verkeersveiligheid. worden nagenoeg in uitvoeringsfase uit het oog verloren.

Mijn kracht als verkeerskundige ligt in het verbinden van theorie, beleid en de praktijk.